Fair trade

Fair trade vychází z velmi jednoduché myšlenky: lidé si za svou práci zaslouží dostat dobře a spravedlivě zaplaceno. A to nejen formou dárku, ale i jiným způsobem.


Zní to jednoduše, ale mnoho pěstitelů kávy, čaje, kakaa nebo tropického ovoce nedostane za své zboží ani tolik, kolik potřebují na jejich vypěstování. Důvodů je několik – mimo jiné jde o chování nadnárodních firem, nespravedlivé nastavení mezinárodního obchodu nebo o nedostatek vzdělání a zdrojů na straně pěstitelů.


Jaký je rozdíl mezi fair trade a Fairtrade?

Zatímco fair trade (s malými písmenky) označuje myšlenku nebo koncept spravedlivého obchodování obecně, popř. hnutí lidí, kteří jej podporují, Fairtrade (příp. FAIRTRADE) je název certifikace a ochranné známky, kterou vlastní organizace Fairtrade International. Mluvíme-li o certifikaci, vždy používáme formu „certifikace Fairtrade“.


Co je to Fairtrade International?

Fairtrade International sídlí v Bonnu a jejím hlavním úkolem je tvorba a úprava standardů certifikace Fairtrade, udávání minimálních výkupních cen, propagace známky Fairtrade a její opatrování a také kampaně na podporu spravedlivého obchodování. Polovinu voleného vedení organizace tvoří zástupci pěstitelských družstev.

Jak poznám fairtradový výrobek?

Ve fair trade existují dva paralelní systémy. První, tradičnější, je založen především na důvěře a fungují v něm takzvané 100% fairtradové společnosti, které jsou členem World Fair Trade Organization (Světové fairtradové organizace). Fairtradový výrobek pak poznáte podle loga dané společnosti – v ČR třeba Gepa, EZA, El Puente, Fair Trade Original nebo Traidcraft.

Druhý systém je postaven na principu certifikace produktů a kontroly dodržování produktových standardů. Fairtradový výrobek pak poznáte podle modro-zelené ochranné známky v černém poli. Ochranná známka patří organizaci Fairtrade International, kontrolu zajišťuje externí auditor.


Co je to World Fair Trade Organization?

WFTD neboli Světová fairtradová organizace je platforma fairtradových družstev a společností z globálního Jihu a firem a společností z globálního Severu. Funguje velmi tradičním způsobem, založeným na členství, dlouhodobých vztazích, důvěře a křížovém hodnocení jednotlivých obchodních partnerů.


Co je to spravedlivá cena?

Spravedlivá cena pokrývá náklady na produkci nebo výrobu a na důstojný život pěstitelů nebo řemeslníků a jejich rodin. V certifikaci Fairtrade existuje institut tzv. minimální výkupní ceny, ke které se přidává ještě fairtradová sociální prémie určená především na rozvoj komunit. Pokud cena na trhu převyšuje minimální výkupní cenu, dostane pěstitel tento rozdíl na konci sklizně doplacen. Může tak vyrazit třeba na dovolenou.


Jak si s fair trade poradí čeština?

Pokud používáme přídavné jméno k fair trade nebo Fairtrade, je podle Ústavu pro jazyk český vhodné používat formulaci „fairtradová káva“ nebo „fairtradový výrobek“ a vyhýbat se formě „káva fair trade“ nebo „Fairtrade čaj“, které jsou z hlediska češtiny nesprávná. Mluvíme-li o systému Fairtrade International, vždy používáme formu „certifikace Fairtrade“.

Je fair trade to stejné jako BIO?

Není. Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj je jedním z důležitých principů fair trade, ale nemá tak přísná pravidla, jako ekologické zemědělství. Certifikace Fairtrade má např. seznam povolených chemických látek, které je možné použít v případě problémů se škůdci nebo nemocemi.


Kdo zajišťuje kontrolu v systému certifikace Fairtrade?

Je nesmírně důležité, aby byly certifikační systémy transparentní a nezávislé. Proto v certifikaci Fairtrade jedna strana (organizace Fairtrade International) udává pravidla a jiná strana (společnost FLO-Cert) kontroluje jejich dodržování. Činnost Fairtrade International je financována z grantů a poplatků za používání ochranné známky Fairtrade, FLO-Cert má finance z poplatků za kontrolní audity – ty platí fairtradová družstva, dovozci a zpracovatelé zboží. Kontroly jsou pravidelné, nahlášené předem a zároveň namátkové, nenahlášené.


Kam přesně jdou moje peníze, když si koupím fairtradovou čokoládu?

Ve chvíli vašeho nákupu už má pěstitel kakaa dávno zaplaceno a možná taky prostředky za svoje kakaové boby dávno utratil. Pěstitelé a řemeslníci dostávají svou spravedlivou odměnu vždy ve chvíli, kdy odevzdají své produkty družstvu, jehož jsou členem a které s nimi obchoduje. Někdy mohou dokonce dostat své peníze předem, stejně jako družstvo – to má u certifikace Fairtrade nárok na 60% předfinancování od svých obchodních partnerů.

Děkujeme sponzorovi tohoto webu Hračkoviště.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved ©2016